Kiireetön yhteydenotto Essoten palveluihin

Lomake suljettu

LIITTYYKÖ ASIASI

Terveyspalveluihin
Mielenterveys- ja päihdepalveluihin
Suun terveydenhuolto
Perheiden palvelut
Kuvantaminen (Röntgen)
Kuntoutuspalvelut
Terveyssosiaalityö
Omaishoito
Vanhus- ja vammaispalvelujen palveluohjaus
Lähisuhdeväkivalta
Työikäisten sosiaalityö
Ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvola
Hyvinvointiasemat (Terveyskeskukset)

Mihin asiasi liittyy

Sairastamiseen liittyvät taloudelliset vaikeudet
Sairastamiseen liittyvät sosiaalietuudet ja - palvelut
Ammatillinen kuntoutus ja eläke
Perheessä sairas lapsi
Ajan peruminen
Muu asia

Mihin asiasi liittyy

Varatun vastaanottoajan peruminen tai siirtäminen
Lääkeasia
Lääkärintodistukset ja lausunnot
Muu asia

Mihin asiasi liittyy

Tutkimustulosten kysely
Uusi kiireetön vaiva tai sairaus -ajanvarauspyyntö
Varatun vastaanottoajan peruminen tai siirtäminen
Lääkeasia
Pitkäaikaisen sairauden määräaikaiskontrolli
Lääkärintodistukset ja lausunnot
Jos asiasi koskee reseptin uusintaa, siirry kanta.fi palveluun

Jos asiasi koskee laboratoriotuloksia tai röntgen vastauksia, siirry kanta.fi palveluun

Mihin asiasi liittyy

Ajanvarauspyyntö: tarkastus tai kiireetön vaiva
Ajan peruminen (3 arkipäivää ennen varattua aikaa)
Varatun ajan siirtäminen (3 arkipäivää ennen varattua aikaa)
Kiireetön lääkeasia, esim. antibioottisuoja
Muu asia

Mihin asiasi liittyy

Lastenneuvola
Äitiysneuvola
Perhesuunnittelu
Perhetiimi (Kasvatus- ja perheneuvonta)
Ajan peruminen (1 arkipäivää ennen varattua aikaa)
Muu asia

Mihin asiasi liittyy

Varatun tutkimusajan peruminen tai siirtäminen (2 päivää ennen varattua aikaa)
Tutkimusajan varaaminen (vaatii lähetteen)
Tutkimuksiin liittyvä opastus
Muu asia

Mihin asiasi liittyy

Apuvälineasiat
Fysioterapia-ajan peruuttaminen tai siirtäminen (vähintään 1 arkipäivä ennen varattua aikaa)
Kuntoutusohjaus
Elintapaohjaus (liikuntaneuvonta, ravitsemus ja uni)

Mihin asiasi liittyy

Yhteydenottopyyntö ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvolan terveydenhoitajalle
Ajan peruminen (1 arkipäivä ennen varattua aikaa)

Mihin asiasi liittyy

Omaishoidontuen päätökset, palkkiot ja keskeytykset
Omaishoitoperheen palvelut
Omaishoitajan vapaajärjestelyt
Omaishoidon muuttunut tilanne
Muu asia

Mihin asiasi liittyy

Mihin asiasi liittyy

Mihin asiasi liittyy

Toimintakyky
Sosiaaliset suhteet
Käyttäytyminen
Asuminen
Päihteidenkäyttö
Taloudellisen tuen tarve
Varatun ajan peruminen tai siirtäminen
Muu asia

Yhteystiedot

Olen parhaiten tavoitettavissa arkisin maanantai-perjantai. (valitse päivämäärä ja klo 8:00-12:00 tai klo 12:00-16:00)